Професор дюн. Цветана Каменова

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет, защитава докторска дисертация през 1979 г. и от същата година работи в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Била е Научен секретар по обществените науки при БАН, Секретар на Общото събрание на БАН, Декан на Юридическия факултет в Пловдивския университет и Директор на ИДП. Специализира в Макс-Планк-Институтите в Мюнхен и Хамбург, в Института по правни науки към Лондонския университет и в Университета Париж 10 „Пантеон-Асас”. През 2005 г. проф. Каменова е избрана от Общото Събрание на ООН за съдия в Международния трибунал за бивша Югославия и от 2006 г. до2009 г. е член на съдебния състав по делото „Милутинович и др”. Участва в работата на редица международни организации: Унидроа, УНСИТРАЛ, СОИС и др. Водила е лекционни курсове по авторско право, международно частно право, права на човека, международно право и международно хуманитарно право. Автор и съавтор на 20 книги и над от 120 статии в България и в чужбина.

Проф. д-р по право инж. Стефан Стефанов

От 1977 инженер по техническа кибернетика – ТУ-Дрезден. От 1984 доктор по право – Хумболтов Университет Берлин. От 1985 гл. ас. в кат. Изобретателство и патентно-лицензионна дейност“. От 1991 е доцент по патентно дело и ръководител на същата катедра. От 2014 професор в катедра „Правни и хуманитарни науки” в Стопански факултет на ТУ-София. До 2017 декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ-София. Гост-преподавател в Пловдивския университет и УНСС, както и в университетите в Люксембург, Брауншвайг, Хановер, Есен и Магдебург. Специализирал в Макс-Планк Институт по интелектуална собственост и конкурентно право в Мюнхен. Регистриран представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство, Европейското патентно ведомство в Мюнхен и Европейското ведомство за марки и дизайн в Аликанте.

Димитър Деков

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. Доктор по право. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, международното и потребителското право. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г.

Мадлен Кавръкова

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното и потребителското право. Завършва специалност право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски.

Стоян Мемцов

Утвърден специалист в областта на гражданското,търговското и потребителското право. Част от екипа на Сдружение за правна помощ на потребителите от месец юни 2013 г. Владее английски и френски език. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2009 г.

Люба Панайотова-Чалъкова

Доцент в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Защитила е докторската си дисертация към ИПН към БАН, София. Преподавател е по гражданскоправните дисциплини Вещно право, Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър, Право на интелектуална собственост. Автор е на статии и студии в специализирани правни издания, както и на монографии в областта на гражданското право –„ Суперфицията по българското вещно право”, „Замяната и българското гражданско право”, „Собственост – развитие и перспективи“. Люба Панайотова-Чалъкова е участник в научни проекти и конференции в страната и с международно участие, има и две специализации, съответно във Франция и Швейцария. Член е на Пловдивска адвокатска колегия, както и на Дружеството на пловдивските писатели.