Условия на закрила
Член 3, ал. 1 от ЗТИС не се отнася само до топологията като обект на правна закрила съгласно същия закон, но също така се позовава на законовите изисквания за предоставяне на закрила, т.е. топологията трябва да бъде оригинална. Това означава, че тя трябва да бъде създадена в резултат на собствените интелектуални усилия на нейния автор, а създателите и производителите на интегрални схеми не трябва да са запознати с него по времето на неговото създаване. Следователно, за да бъде оригинална, топологията трябва да покрива последните две изисквания, които не допълват новостта, както може да се приеме погрешно от формулировката на чл. 3, ал. 1 от ЗТИС, а я дефинират.325 Законово защитена може да бъде и топология, представляваща комбинация от известни елементи и връзки между тях, когато е оригинална като цяло.