Марка на Европейския съюз — Единен характер – Мирно съвместно съществуване

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 20 юли 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1, букви б) и в) — Еднаква защита на предоставеното с марката на ЕС право срещу вероятността от объркване и срещу увреждането на репутацията — Мирно съвместно съществуване на тази марка и на национална марка, използвана от трето лице в една част на Съюза — Липса на такова мирно съвместно съществуване в друга част на Съюза — Възприемане от средния потребител — Евентуално различно възприемане в различните части на Съюза“

By |2018-08-29T20:30:09+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка на Европейския съюз — Единен характер – Мирно съвместно съществуване

Марка на Европейския съюз — Единен характер — вероятност от объркване само за част от територията на Съюза

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 22 септември 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Регламент (EО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Единен характер — Установяване на вероятност от объркване само за част от територията на Съюза — Териториален обхват на забраната, предвидена в член 102 от посочения регламент“

By |2018-08-29T20:27:58+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка на Европейския съюз — Единен характер — вероятност от объркване само за част от територията на Съюза

Марка – петгодишен период след регистрацията

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 21 декември 2016 година(1) „Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1, буква б) — Член 15, параграф 1 — Член 51, параграф 1, буква а) — Обхват на предоставените на притежателя на марката изключителни права — Петгодишен период след регистрацията“

By |2018-08-29T20:26:05+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка – петгодишен период след регистрацията

Марка – „разумно обезщетение“ за действия, извършени след публикуването на заявката и преди публикуването на регистрацията

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 22 юни 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 3 и член 102, параграф 1 — Задължение на съда за марките на Европейския съюз да постанови определение, с което да забрани на трето лице да продължи да извършва действия, нарушаващи права върху марка — Липса на искане за постановяване на такова определение — Понятието „специално основание“ да не се постанови такава забрана — Понятието „разумно обезщетение“ за действия, извършени след публикуването на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз и преди публикуването на регистрацията на такава марка“

By |2018-08-29T20:23:32+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка – „разумно обезщетение“ за действия, извършени след публикуването на заявката и преди публикуването на регистрацията

Иск за установяване на нарушение на марка, предявен срещу установено в трета държава дружество — Понятието „предприятие

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 18 май 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 97, параграф 1 — Международна компетентност — Иск за установяване на нарушение на марка, предявен срещу установено в трета държава дружество — Непряко дъщерно дружество, установено на територията на държавата членка на сезираната юрисдикция — Понятието „предприятие“

By |2018-08-29T20:19:00+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Иск за установяване на нарушение на марка, предявен срещу установено в трета държава дружество — Понятието „предприятие