Продължителност на закрила на авторското право

Въпросът за продължителността на авторското право винаги е бил в основата на защитата на авторското право. От самото начало на защитата на авторските права идеята установява, че срокът на закрила трябва да бъде свързан с живота на автора.

By |2018-11-05T14:29:53+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Продължителност на закрила на авторското право

Използване на произведенията. Отстъпване на права

Отстъпването на авторски права обикновено става под формата на предоставяне на лицензия. Лицензията е разрешение за действия, които без такова разрешение биха били нарушения. Това е общото понятие в системата на общото право.

By |2018-11-05T14:27:00+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Използване на произведенията. Отстъпване на права

Ограничения на обхвата на закрила на авторските права

4. Ограничения на обхвата на защита на авторските права Ограниченията на авторското право са необходими, за да се запази балансът между двата конфликтни обществени интереса, общественият интерес към възнаграждението на създателите на творби и общественият интерес към най-широко разпространение на произведения, което също е в интерес на ползвателите на такива произведения.

By |2018-11-05T14:24:10+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Ограничения на обхвата на закрила на авторските права

Съдържание на авторското право

Неимуществени права. Международно правна уредба: Бернска конвенция46. В Бернската конвенция за първи път е предвидена закрила на неимуществените права в чл.6bis, ал.1.

By |2018-11-05T14:23:38+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Съдържание на авторското право

Обекти на закрила. Основни белези

2. Обекти на закрила. Основни белези. I. Различни категории защитени произведения Законът установява неизчерпателен списък на произведения, предмет на закрила на авторското право26. Някои от тези примери заслужават коментар.

By |2018-11-05T14:17:43+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Обекти на закрила. Основни белези