About admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 154 blog entries.

Закрила на интегрални схеми. Източници

Република България е ратифицирала следните международни договори по отношение на правото за закрила на интегрални схеми: • Споразумението TRIPS, посочено по-горе. • Договора 3а интелектуална собственост на интегралните схеми, наречен Вашингтонски договор, приет на 26 май 1989 г. във Вашингтон.318 Р България все още не го е подписала.

By |2018-11-06T08:45:26+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Източници

Промишлен дизаин. Нарушения и средства за защита

Изключителното право, предоставено от чл. 19, ал. 2 от ЗПД дава право на собственика на дизайн да изключи трети лица от следните действия:

By |2018-11-06T08:42:26+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Нарушения и средства за защита

Промишлен дизаин. Срок на закрила

Чл. 15 от ЗПД предвижда срок на закрила на регистрацията. Съгласно този член изключителното право се предоставя за срок от 10 години, считано от датата на подаване на заявката. Освен това е предвидена възможност за подновяване на срока, а именно за три последователни периода от по 5 години.

By |2018-11-06T08:35:17+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Срок на закрила

Промишлен дизаин.Обхват на изключителните права

Издаването на свидетелство за регистрация по чл. 19 от ЗПД предоставя на притежателя на промишления дизайн изключителното право да го използва на територията на България или да разреши на други лица да го ползват, както и правото да се противопостави на третите лица да копират промишления дизайн или да го излагат на пазара без неговото съгласие.

By |2018-11-06T08:34:03+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин.Обхват на изключителните права

Промишлен дизаин. Собственост, прехвърляне, лицензия

По принцип авторът на дизайна или неговият правоприемник е този, който има право на правна закрила. Ако има две или повече лица, които са създали съвместно дизайн, правото на закрила принадлежи на тях или техните правоприемници съвместно.

By |2018-11-06T08:32:20+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Собственост, прехвърляне, лицензия

Промишлен дизаин. Формалности. Производство по заявяване и предоставяне на закрила

По силата на чл. 31, ал. 1 от ЗПД във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата, заявката за регистрация на дизайн трябва да бъде подадена в Патентното ведомство лично или чрез представител, по пощата, по факс или по електронен път.

By |2018-11-06T08:31:04+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Формалности. Производство по заявяване и предоставяне на закрила

Промишлен дизаин. Условия на закрила

За да бъде защитен, промишленият дизайн трябва да бъде нов и оригинален. Чл. 12, ал. 1 от ЗПД определя универсално изискване за новост за регистрация на дизайни.

By |2018-11-06T08:29:26+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Условия на закрила

Промишлен дизаин. Предмет на закрила

ЗПД предвижда закрила на дизайна чрез регистрация. Съгласно принципа за „кумулиране на закрилата", дизайнът може да бъде защитен и с различни правни средства, като Закона за авторското право и сродните права и Закона за марките и географските означения.

By |2018-11-06T08:28:10+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Предмет на закрила

Промишлен дизаин. Източници

Република България е ратифицирала следните международни договори относно промишления дизайн: • Парижката конвенция 3а закрила на индустриалната собственост, посочена по-горе • Споразумението TRIPS, посочено по-горе • Хагска спогодба 3а международния депозит на промишлени дизайни, подписана в Хага, 6 ноември 1925 г., изменена в Хага на 28 ноември 1960 г.293 • Спогодба от Локарно за

By |2018-11-06T08:26:42+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Промишлен дизаин. Източници

Търговски марки. Нарушения и средства за защита

Няма съмнение, че неразрешеното използване на марката за стоки или услуги, които са от същия вид като предлаганите от притежателя на марката, представлява нарушение. Българското законодателство не прави разлика между възпроизвеждането и незаконната имитация.

By |2018-11-06T08:24:56+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Търговски марки. Нарушения и средства за защита